Zoznam produktov, ktoré vám vieme sprostredkovať

Dôchodok

 • II. pilier
 • III. pilier
 • investičné sporenie

Neživotné poistenie

Vozidlá

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • Havarijné poistenie (KASKO)
 • Poistenie nadobúdacej hodnoty vozidla (GAP)
 • Flotilové poistenie (min. 5 vozidiel – PZP/KASKO)

Nehnuteľnosť

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie domácnosti
 • Občianskej zodpovednosti
 • Kybernetických rizík
 • Poistenie bytových domov

Cestovné poistenie

Životné poistenie

 • Rizikové poistenie
 • Poistenie úveru
 • Poistenie dožitia (seniori do 79 rokov)

Úrazové poistenie

 • Úraz na školách
 • Školský výlet
 • Lyžiarský zájazd

Sporenie

 • Investičný účet

Úvery

 • Hypotekárne úvery
 • Spotrebné úvery
 • Lízing

Podnikatelia

 • Flotilové poistenie (PZP / KASKO)
 • Poistenie podnikania – individuálne
 • Poistenie majetku
 • Zodpovednosť za škodu
 • Poistenie cestných dopravcov
 • Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • Stavebno-montážne poistenie
 • Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
 • Poistenie bytových domov
 • Lízing

Subscribe to our newsletter!


Najnovšie články