Súčasná situácia a investície

Dôvody poklesu akciových trhov

Akciové trhy silne rástli od roku 2009 – po zahájení rozsiahlych stimulov vlád a centrálnych bánk v reakcii na finančnú krízu z roku 2008 (až na výnimky, napr. nástup COVIDu).

Z hľadiska bežných cyklov išlo o dlhé obdobie a mnohí investori už dlhšie upozorňovali, že valuácie značného počtu firiem sú mimoriadne vysoké.

„Korekcie po danom raste boli očakávané a prakticky sa čakalo na ich spúšťač.“

Dr. L. Trebula

Prvým spúšťačom bolo oznámenie americkej centrálnej banky (FED) o zvyšovaní úrokových sadzieb.

Európska centrálna banka (ECB) pôvodne zvyšovanie sadzieb neplánovala, ale nakoniec ho ohlásila kvôli nutnosti reagovať na infláciu v Eurozóne.

Druhým dôvodom je konflikt na Ukrajine, ktorého dopady sa dajú predpovedať ťažšie, nakoľko stále prebieha.

Dopad na ruskú ekonomiku bude devastačný ale to je samostatná téma.

“ Nami manažované investície neboli Rusku priamo vystavené, no svetová ekonomika je prepojená a dôsledkom sa úplne nevyhne nikto.“

Čo môžeme očakávať?

zdroj: unsplash

  • ešte výraznejšie zosilnenie inflácie, hlavne v dôsledku silného nárastu cien ropy, zemného plynu a ďalších surovín.
  • z krátkodobého hľadiska tak zrejme príde aj k poklesu trhov
  • z dlhodobého hľadiska však akciové trhy na infláciu reagujú a zvyknú najlepšie chrániť pred jej účinkami.
  • dotknuté firmy, ktoré cez fondy vlastníte, budú rastom nákladov prispôsobovať ceny svojich tovarov a služieb a snažiť sa udržať ziskovosť naďalej. To sa s oneskorením zvykne prejaviť tiež v raste ich hodnoty.

Náhľad do budúcnosti

Predpovedať vývoj rusko-ukrajinského konfliktu sa s určitosťou nedá a v hre je viacero scenárov s rôznou dĺžkou trvania.

Z pohľadu Vašich investícii je skôr dôležité, či dôjde k rozšíreniu konfliktu ďalej.

Ak by prišlo k najhoršiemu a boje by prebiehali priamo v Európe, je prakticky jedno, či by ste mali prostriedky v hotovosti, v akciových fondoch, nehnuteľnostiach a pod.

Myslíme si však, že Rusko na takú eskaláciu nemá pri aktuálnom tlaku zvyšku sveta dostatočné zdroje a pravdepodobnosť je veľmi nízka.

Z tohto pohľadu preto dané obdobie považujeme skôr za príležitosť nakupovať na trhoch lacnejšie, čo aj z dlhodobého hľadiska zabezpečí ochranu vášho majetku pred znehodnotením.

Pripraviť sa však treba na možné ďalšie poklesy na trhoch, resp. dlhšie obdobie poklesov a stagnácie. Pre dlhodobých investorov je to ale práve obdobie lacnejších nákupov, ktoré prinesú výsledky neskôr.


Dopad na jednorázové investície

Aj keď sú mnohé akciové tituly po značných poklesoch, tak ako v bežných podmienkach, neodporúčame jednorázové nákupy z rovnakých dôvodov.

Ďalšie poklesy totiž nie sú vylúčené a správne časovanie nákupov je problém aj mimo krízových situácií.

Najlepšou stratégiou ostáva rozloženie investície v čase a cene, čo odporúčam konzultovať osobne.

Taktiež odpredaj už existujúcich pozícií určite neodporúčame!


Dopad na pravidelné investície

Z pohľadu pravidelného dlhodobého investovania sa nič na odporúčanej stratégii nemení.

Súčasné poklesy a paniku môžete využiť ako príležitosť na kúpu viacerých podielov za nižšie ceny.

Doteraz nikdy dlhodobé pravidelné investovanie neprinieslo straty, ani po zohľadnení všetkých vojen či kríz.

Väčšina z Vás sa nachádza stále na začiatku alebo v prvej fáze investičného horizontu a súčasné dianie je ideálna príležitosť na vytvorenie dobrého základu pre budúce výnosy.

Jediné, čo je pre to potrebné urobiť, je dodržať disciplínu a nenechať sa ovplyvniť panikou v rámci krátkodobých výkyvov. Verejnosť a médiá registrujú práve tie, no z hľadiska investičnej stratégie sa pohybujete v úplne inej „dimenzii“.

Chcete mať tie správne informácie pri rozhodovaní sa kam investovať svoje peniaze? Prihláste sa na odber.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *